top of page

Geschiedenis

Toen de gemeente aan de restauratie van de pastorij van Terlanen begon, werd het gebouw volledig leeggemaakt. Ook het archief kreeg een nieuwe, veilige en droge plaats in het vergaderlokaaltje van de kerkfabriek. Dat de kerkfabriek graag haar archief deelt werd u misschien al duidelijk. Zo zetten we vorig jaar bijvoorbeeld een kleine tentoonstelling op bij de inhuldiging van de vernieuwde pastorij of namen we met het Terlanens reliek van de Heilige Wivina deel aan de Wivinaprocessie in Orbais. Sommige stukken in het archief zijn eerder administratief maar anderen spreken zeker tot de verbeelding zoals de talrijke foto’s, relieken of doop- en huwelijksregisters. De bovenstaande foto komt uit dat rijke archief en zou, althans de beschikbare infor-matie, dateren uit 1946. Deze processie zou plaats gevonden hebben naar aanleiding van de priesterwijding van Georges De Kock. Via de Turfput lanceerden we een oproep om uit te zoeken wie op deze foto te zien was.We werden een heel stuk wijzer door de hulp van Roger Vloebergh. U ziet:

 1. Marcel Verhaeghe
 2. André Bartholomees
 3. Roger Socquet
 4. Roger Vloebergh
 5. Jean Baus
 6. Roger Verheyden
 7. Willem Lenoir
 8. Romain Nimmegeer
 9. Julien Nimmegeer
 10. Robert Vandeuren
 11. José xxx
 12. Meester Claeys
bottom of page