top of page

Anita Kesters

Toen juf Anita, geboren en getogen in Tombeek, in het kader van haar opleiding aan het Heilig Hart te Heverlee een stageplaats moest vinden wist ze meteen waar aankloppen: bij dorpsgenote juf Liliane die toen in Terlanen zorg droeg voor de kleuterklas. De kleinschaligheid en het familiale karakter van de school bevielen haar meteen en toen juf Liliane wat later met pensioen ging solliciteerde ze dadelijk en met succes voor de job.

 

Dat de kleuters samen zitten in één grote klas vindt Anita vooral een voordeel: doordat je de meeste kleuters drie jaar lang volgt ken je hen door en door en kan je hun ontwikkeling op de voet volgen en waar nodig bijsturen. Ook voor de kleuters is het leerrijk om om te gaan met klasgenootjes die wat jonger of ouder zijn.  Dat de verschillende leeftijden ook voor extra werk zorgen (je moet eigenlijk vaak drie klassen door elkaar aansturen) neemt ze er graag bij. Trouwens, in Terlanen was het vroeger bij Meester Claeys, Meester Peigneur of Juffrouw Rosier niet anders en dat ging toen ook prima, pareert ze.

 

Het enige minpunt van het éénklasschooltje (na enig aandringen komt het er toch uit) is dat je er als enige leerkracht soms wat eenzaam voor staat, bij gebrek aan voltijdse collega’s. Maar veel wordt goed gemaakt door de contacten met de opvangjuf (opvang is er een uur voor en twee uur na de klas), de kinderverzorgster die een dag per week een handje toesteekt en de logopediste die speciale ondersteuning geeft aan de taalzwakkere kinderen.  Geturnd wordt er in de de gemeentelijke basisschool te Overijse (GBO) waarvan ons schooltje een wijkafdeling is en gezwommen in het gemeentelijk zwembad.  Op woensdagnamidag kunnen de kinderen naar kamp Kwadraat.  De kleinschaligheid leidt er bovendien ook toe dat de ouders een hechte groep vormen die dicht betrokken is bij het reilen en zeilen van de school en dat is erg prettig voor iedereen.

 

Een éénklasschooltje ziet al eens een flinke groep derdekleuterklassers vertrekken naar de ‘grote school’ en dan is er de zorg of de instroom even groot zal zijn. Bij het aantrekken van nieuwe kleuters wordt de school echter geholpen door de Vereniging Jong Terlanen (VJT) die de school ook materieel en moreel ondersteunt. 

 

Wat het voordeel is van de huidige inplanting, naast het oude schoolgebouw waar thans “Den Turf” is gevestigd? “Ruimte” antwoordt Anita zonder aarzelen. Ruimte in de klas maar ook op de speelplaats, in de zandbak etc. En dat die speelplaats achter de klas is gelegen, weg van de straat, is daarenboven goed voor de veiligheid.

 

De doorsnee kleuter van de kleuterschool van Terlanen bestaat eigenlijk niet.  De meeste kinderen wonen in Terlanen en soms is hun vader of moeder er ook naar school geweest. Sommige kinderen wonen dan weer buiten Terlanen maar hun ouders kiezen voor de geborgenheid en de soepelheid die een dorpsschool kan bieden. En aangezien de meeste kinderen nederlandstalig zijn is het een leeromgeving  waarin anderstalige kinderen snel het Nederlands oppikken.

 

Als ik mijn kleuters na drie jaar moet laten gaan dan pink ik wel eens een traan weg, bekent juf Anita. Maar ze voegt er meteen met een grote glimlach aan toe dat ze geregeld met een  luide “dag juf Anita” wordt begroet door een jongvolwassene waarin ze dan tot haar tevredenheid de trekken herkent van die wat onzekere kleuter van vele jaren terug.  Misschien moeten we maar eens een reünie organiseren van al mijn oud-leerlingen, oppert ze, en de redactie van de Turfput vindt dat een prima idee (iets voor VJT?).

 

Wie op zoek is naar een kleuterschool voor een kind of kleinkind en eens een kijkje wil komen nemen  in de kleuterschool van Terlanen kan daartoe steeds contact opnemen met juf Anita  (016/47.36.61) die belangstellenden graag te woord staat of rondleidt. 

 

bottom of page